Δήμος Τρίπολης

Λίγα λόγια για τον Δήμο

Ο Δήμος Τρίπολης εφαρμόζει ισότιμη κοινωνική  πολιτική και συνεισφέρει στη συνολικότερη προσπάθεια διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος στη χώρα.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Τρίπολης.

Ο ΔΟΜ και η CRS υλοποιούν το ενταξιακό πρόγραμμα HELIOS από το καλοκαίρι του 2020 στην πόλη της Τρίπολης, στοχεύοντας στην προώθηση της ένταξης των επωφελούμενων της διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4368(ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του(Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016)

Το Κέντρο Κοινότητας και η Κινητή Μονάδα είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, όπου ο πολίτης ενημερώνεται  για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, τις υπηρεσίες, τους φορείς  και τα προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε  μορφής, σε επίπεδο Δήμου Τρίπολης και των Έτερων Δήμων Μεγαλόπολης, Νότιας Κυνουρίας και Γορτυνίας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρίπολης και στην Κινητή Μονάδα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής του Δήμου Τρίπολης και οι πολίτες των έτερων Δήμων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα  όπως ανεργία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας  είναι να συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρίπολης και η Κινητή Μονάδα παρέχει ενημέρωση  και πληροφόρηση στους πολίτες για επιδόματα, παροχές και προγράμματα κοινωνικής προστασίας  συμπεριλαμβανομένου του Κοινωνικού Εισοδήματος  Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) καθώς επίσης την παραπομπή και διασύνδεση   των πολιτών με άλλες δομές και υπηρεσίες απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, παρέχει συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία  μετανάστες κ.α.).

Τέλος, αναλαμβάνει την διοργάνωση δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που άπτονται της υγείας και της ψυχικής υγείας. Το Κέντρο Κοινότητας και η Κινητή Μονάδα λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης και εποπτεύονται από αυτή.

  • Το  Κέντρο Κοινότητας βρίσκεται στην οδό Αταλάντης και Λαγοπάτη στην Τρίπολη και λειτουργεί  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο λειτουργίας 07.00 – 15.00 και ώρες κοινού 09.00 – 13.30

 

  • Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν  στα τηλέφωνα: 2713610412/409.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης, του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), εντάσσεται στο Δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, από εξειδικευμένο προσωπικό (σύμβουλο υποδοχής, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, νομικό). Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και αφορούν σε:

·        ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση

·        ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)

·        εργασιακή συμβουλευτική

·        νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.

·        συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

Στη συμβουλευτική με την οπτική του φύλου για την ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη των γυναικών, πέρα από την ενθάρρυνση και υποστήριξή τους στο να αντιληφθούν οι ίδιες τον ρόλο τους (π.χ. έμφυλες προκαταλήψεις και διακρίσεις, άνισες ευκαιρίες), περιλαμβάνεται και η εργασιακή στήριξη των γυναικών, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, προσδιορισμού επαγγελματικών στόχων και αποτελεσματικής διεκδίκησης εργασίας.

Ειδικότερα, η υπηρεσία εργασιακής στήριξης και συμβουλευτικής απασχόλησης, παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ από τη δομή του Συμβουλευτικού Κέντρου Τρίπολης, όπως και από τις λοιπές υποστηρικτικές  δομές (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), σε γυναίκες που ενδιαφέρονται για την εργασιακή τους ένταξη ή επανένταξη. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανοιχτής πρόσβασης, την οποία μπορούν να ζητήσουν όσες γυναίκες επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες ή/και στήριξη για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, υποστηρικτικών υποδομών, σχετικών προγραμμάτων, αλλά και για θέματα αυτο-απασχόλησης ή/και δημιουργίας επιχείρησης.

Στο πλαίσιο παροχής εργασιακής στήριξης, οι μεν γυναίκες καλούνται να βελτιώσουν την εσωτερική τους οργάνωση, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν την ικανότητα συμμετοχής τους στο εργασιακό και ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ αντίστοιχα η/ο σύμβουλος καλείται να λειτουργήσει ανάλογα με τα όρια της συμβουλευόμενης, αλλά και τις διαθέσιμες επιλογές και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η συμβουλευόμενη στον τομέα της εργασίας, καθώς λαμβάνονται υπόψη και οι εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στον εργασιακό / επαγγελματικό σχεδιασμό. Κοινός σκοπός αυτής της συνεργασίας των δύο μερών, είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και η αύξηση της αυτο-αποτελεσματικότητας και αυτενέργειάς τους, ώστε τελικά οι ίδιες να διεκδικήσουν υπό καλύτερους όρους την κατάκτηση των εργασιακών / επαγγελματικών τους στόχων.

Το μοντέλο αυτό εργασιακής συμβουλευτικής περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

•      πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και ευκαιριών απασχόλησης

•      συμβουλευτική με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων

•      συμβουλευτική για αυτο-απασχόληση και δημιουργία επιχείρησης, παρακολούθηση της πορείας των συμβουλευόμενων γυναικών.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης δέχεται είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία, και συγκεκριμένα:

·        ενδο-οικογενειακή/συντροφική βία

·        βιασμό ή απόπειρα βιασμού

·        σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ.

Επίσης, δέχεται γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking).

Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί σε συνδυασμό με:

·        Την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας (σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο).

·         Τα σαράντα τέσσερα (44) Συμβουλευτικά Κέντρα.

·        Τους δεκαεπτά (17) ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους των Δήμων και τους δύο (2) ξενώνες φιλοξενίας του ΕΚΚΑ.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης:

Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, Ισόγειο (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ) Τηλ.: 2710 241814 / E-mail: [email protected]

Ιστότοποι: www.kethi.gr,   www.WomenSos.gr

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους (κορίτσια έως 18 ετών και αγόρια έως 12 ετών).

Η παραμονή τους έχει προσωρινό/μεταβατικό χαρακτήρα και η διάρκεια φιλοξενίας είναι 3 μήνες.

Παρέχεται δωρεάν ασφαλή στέγαση και προστασία από τον θύτη, ψυχοκοινωνική στήριξη, σίτιση και δημιουργική απασχόληση, εργασιακή συμβουλευτική και παραπομπή σε νομική στήριξη, αστυνομία κλπ. Ο ξενώνας λειτουργεί όλο το 24ωρο, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και φυλάσσεται από ιδιωτική εταιρεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται σε δημοτικό κτίριο στην πλατεία Βαλτετσίου. Παρέχει δωρεάν τυποποιημένα είδη διατροφής, ένδυσης, παιχνίδια, σχολικά, είδη οικιακού εξοπλισμού κ.ά. στους αποδεδειγμένα οικονομικά αδύναμους κατοίκους. Το κοινωνικό παντοπωλείο στηρίζεται σε εθελοντικές εισφορές, τόσο σε είδος όσο σε χρήμα, σε επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα, ιδιώτες αλλά και από τον ίδιο το Δήμο, προκειμένου να ενισχύεται διαρκώς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα που δεν δύναται να αυτοεξυπηρετηθούν. Ωφελούμενοι είναι άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με κινητικές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες με προτεραιότητα σε άτομα χαμηλού εισοδήματος. Υλοποιείται σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Τρίπολης.

Ο Δήμος Τρίπολης μέσω του ΝΠΔΔ Τρίπολης παρέχει δωρεάν μαθήματα κολύμβησης σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών στο Δημοτικό κολυμβητήριο.

Σημείωση: Το κολυμβητήριο είναι προσωρινά κλειστό λόγω αναβάθμισης της κτηριακής υποδομής.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος δίνει τη δυνατότητα σε 150 πολίτες του Δήμου να φτιάξουν το δικό τους κήπο. Έχει ως άμεσο σκοπό τη σίτιση των ωφελούμενων του, όμως στην πράξη και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δημιουργούνται φιλίες και αναπτύσσεται ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των καλλιεργητών.

Σκοπός των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρίπολης είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

Παράλληλοι στόχοι των Κ.Δ.Α.Π. είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας αλλά και  η παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σκοπός της νεοσύστατης δομής ΚΔΑΠ ΑμΕΑ του Δήμου Τρίπολης είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με αναπηρία και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

Πλέον των σκοπών ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών οργανώνονται δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:

α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,

β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού,

γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,

δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,

ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,

στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής

Παράλληλοι στόχοι του Κ.Δ.Α.Π. ΑμΕΑ είναι:

·        η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας αλλά και

·        η παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Η νέα αυτή δομή στεγάζεται στο κέντρο της Τρίπολης, ορατή απ’ όλους, κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά με αναπηρία, για τους γονείς τους, αλλά και για την ίδια την τοπική κοινωνία.

Το Πολυδύναμο Κέντρο του ΟΚΑΝΑ, στην Τρίπολη, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις ομάδες εξαρτημένων από 18 ετών και αφορά σε εξαρτήσεις από νόμιμες ή/και παράνομες ουσίες. Επίσης, παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές του ΟΚΑΝΑ ή άλλες δομές υγείας εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η Κινητή Μονάδα του ΟΚΑΝΑ στην Τρίπολη απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από παράνομες ουσίες και δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα. Τα στελέχη παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ιατρικής φροντίδας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξη, ενώ παράλληλα επιχειρείται η διασύνδεση των ατόμων με θεραπευτικά προγράμματα και κοινωνικές δομές.

Τα Νέα του Δήμου

Δείτε παρακάτω τα τελευταία νέα του δήμου

Δράση παράδοσης υλικού δημιουργικής απασχόλησης στο Τμήμα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και Αθλητισμού του Δήμου Τρίπολης