Δράση παράδοσης υλικού δημιουργικής απασχόλησης στο Τμήμα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και Αθλητισμού του Δήμου Τρίπολης