Όροι Χρήσης

Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.cnigreece.gr (στο εξής: ο «Ιστότοπος») υποστηρίζεται από τον Δήμο Αθηναίων (στο εξής: ο “Φορέας”).
Ο ιστότοπος φιλοξενεί πρωτοβουλίες και δράσεις των Δήμων – μελών του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη (στο εξής το “Δίκτυο’’).

O Φορέας δεν συμμερίζεται απαραίτητα τις θέσεις και τις απόψεις των αναρτήσεων που γίνονται από τους Δήμους – μέλη του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη και τις πληροφορίες που παρέχουν οι Δήμοι στο πλαίσιο της παρουσίασης υπηρεσιών και δομών, καλών πρακτικών και νέων και δεν μπορεί να συναχθεί αποδοχή των θέσεων και των απόψεων αυτών, ως συνέπεια της δημοσίευσης των συγκεκριμένων πληροφοριών. Ο Φορέας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας χρηματοδοτήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ως μέρος της υποστήριξης που παρέχει από κοινού με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στο Δίκτυο.

Ο Δ.Ο.Μ. και η Υ.Α. δεν συμμερίζονται απαραίτητα τις θέσεις και τις απόψεις των συγγραφέων και δεν μπορεί να συναχθεί αποδοχή των θέσεων και των απόψεων αυτών, ως συνέπεια της υποστήριξης που παρείχαν. Ο ΔΟΜ και η Υ.Α. δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο. Η υποστήριξη δεν συνεπάγεται έκφραση οποιασδήποτε άποψης εκ μέρους του ΔΟΜ και της Υ.Α. σχετικά με το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε χώρας, επικράτειας, πόλης ή περιοχής ή των αρχών τους ή σχετικά με τα σύνορά του ή τα όριά τους.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι προσηλωμένος στην αρχή ότι οι ανθρώπινες και ομαλές συνθήκες μετανάστευσης ωφελούν τους μετανάστες και την κοινωνία.
Ως ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός για τη μετανάστευση, ο ΔΟΜ ενεργεί με τους εταίρους του στη διεθνή κοινότητα με γνώμονα την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των μεταναστών για: την αντιμετώπιση των αυξανόμενων λειτουργικών προκλήσεων για την διαχείριση της μετανάστευσης, την έγκαιρη κατανόηση των θεμάτων της μετανάστευσης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της μετανάστευσης.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι ένας διεθνής οργανισμός με κύριο μέλημα να σώζει ζωές, να προστατεύει τα δικαιώματα και να χτίζει ένα καλύτερο μέλλον για τους πρόσφυγες, για τις εξαναγκαστικά εκτοπισμένες κοινότητες και τους απάτριδες. Η Ύπατη Αρμοστεία εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και να βρει ασφάλεια σε μια άλλη χώρα, έχοντας διαφύγει τη βία, τη δίωξη, τον πόλεμο ή την καταστροφή στο σπίτι του.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του συγκεκριμένου ιστότοπου. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

1.2. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, κατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε πρόσβαση χρήστη στον ιστότοπό του ή σε οποιοδήποτε τμήμα του χωρίς προειδοποίηση.

1.3. Ο Φορέας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να διακόψει τον ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση και δεν έχει καμία υποχρέωση να λάβει υπόψη τις ανάγκες οποιουδήποτε χρήστη σε σχέση με αυτό.

1.4. Ο Φορέας παρέχει όλο το υλικό (τα «υλικά») που δημοσιεύεται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων, εγγράφων, λογοτύπων, σχεδίων, οπτικού υλικού, φωτογραφιών και βίντεο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

1.5. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα υλικά παραμένουν στον Φορέα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την ιδιοκτησία των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στον ιστότοπο. Τα υλικά μπορούν να προβληθούν, να ληφθούν και να εκτυπωθούν μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, χωρίς κανένα δικαίωμα πώλησης, μεταπώλησης, αναδιανομής ή δημιουργίας παράγωγων έργων από αυτά.

1.6. Με την αξιοσημείωτη εξαίρεση των μέσων πληροφόρησης, οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής, μετάφρασης, αναπαραγωγής και διανομής, με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, απαιτεί τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια του Φορέα.

1.7. Η άδεια χρήσης υλικών, που δεν ανήκουν στον Φορέα, πρέπει να ζητηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Φορέας δεν είναι κάτοχος όλων των φωτογραφιών και των βίντεο που εκτίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο. Για εκείνο το υλικό για το οποίο δε διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα, ο Φορέας έχει λάβει άδεια από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων για να εκθέσει αυτό το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο. Στην περίπτωση που δεν παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας για να ζητηθεί άδεια χρήσης αυτού του υλικού, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού αναρτάται στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να ζητηθεί άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

1.8. Τα βίντεο μπορούν να προβάλλονται, να αναπαράγονται και/ή να μεταδίδονται ελεύθερα χωρίς το δικαίωμα πώλησης ή χρέωσης για τη χρήση τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

1.9 Τα Δελτία Τύπου και τα ενημερωτικά σημειώματα μπορούν να αναπαραχθούν ελεύθερα χωρίς δικαίωμα πώλησης ή χρέωσης για τη χρήση τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιστότοπος προσδιορίζεται συγκεκριμένα και σαφώς ως η πηγή των υλικών.

1.10. Ο ιστότοπος θα πρέπει να πιστώνεται ως πηγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Ο χρήστης πρέπει να συμπεριλάβει τη διεύθυνση URL του υλικού, καθώς και την ακόλουθη αναφορά: © Cities Network for Integration (CNI).

1.11. Η αναφορά του ιστοτόπου ως πηγής των υλικών δεν πρέπει να γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε έμμεσα ή ρητά να υποστηρίξει ή να υποδηλώνει έγκριση/χορηγία από τον Φορέα και τους άλλους φορείς που απαρτίζουν το Δίκτυο ή συνεργασία με τον Φορέα και τους άλλους φορείς που απαρτίζουν το Δίκτυο.

1.12. Άλλοι ιστότοποι ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπο χωρίς να ζητούν την άδειά του. Ωστόσο, αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια τον ιστότοπο ως την πηγή των πληροφοριών που εμφανίζονται και να διαφυλάσσουν την ακεραιότητα των ιστοσελίδων του χωρίς αλλοίωση.

1.13. Η απεικόνιση και η χρήση ορίων, γεωγραφικών ονομάτων και σχετικών δεδομένων, που εμφανίζονται σε χάρτες και περιλαμβάνονται σε λίστες, πίνακες, έγγραφα και βάσεις δεδομένων στον ιστότοπο, δεν εγγυώνται ότι είναι απαλλαγμένα από σφάλματα ούτε υποδηλώνουν κρίση για το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε επικράτειας ή οποιαδήποτε έγκριση ή αποδοχή τέτοιων ορίων από τον Φορέα και τους φορείς – μέλη του Δικτύου.

1.14. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συμβουλές, απόψεις και δηλώσεις διάφορων παρόχων πληροφοριών και περιεχομένου. Ο Φορέας δεν αντιπροσωπεύει ούτε υποστηρίζει την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που παρέχεται από οποιονδήποτε πάροχο πληροφοριών ή πάροχο περιεχομένου, οποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Η εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε τέτοια γνώμη, συμβουλή, δήλωση ή άλλη πληροφορία γίνεται με δική του ευθύνη του χρήστη.

1.15. Ο Φορέας δεν υποστηρίζει απαραιτήτως πολιτικές και πεποιθήσεις οργανισμών και ατόμων που εμφανίζονται σε υλικό που υπάρχει στον ιστότοπο.

1.16. Ο Φορέας δεν παρέχει καμία εγγύηση και συγκεκριμένα αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε σχέση με ιστότοπους ή συνδέσμους τρίτων. Ο Φορέας παρέχει συνδέσμους ιστοτόπων μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη ενός συνδέσμου ή αναφοράς δεν συνεπάγεται την έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου από τον Φορέα.

1.17. Ο χρήστης αναγνωρίζει συγκεκριμένα και συμφωνεί ότι ο Φορέας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη.

1.18. Ενώ ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το υλικό που διατίθεται στους ιστοσελίδες του είναι απαλλαγμένο από ιούς λογισμικού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το υλικό είναι απαλλαγμένο από οποιονδήποτε ή όλους τους ιούς λογισμικού. Ο Φορέας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από λογισμικό και σχετικούς κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων των ιών και των “δούρειων ίππων”.

1.19. Ο Φορέας προσπαθεί να απαντήσει σε ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στον ιστότοπο. Ωστόσο, δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να απαντήσει στο καθένα από τα μηνύματα ή στο σύνολό τους.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

2.1. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στον ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία.

2.2. Ο Φορέας παρακολουθεί τις γενικές τάσεις στη χρήση των ιστοσελίδων του. Ο Φορέας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων και τη μέτρηση της δραστηριότητας των ιστοσελίδων προκειμένου να βελτιώσει τη χρησιμότητά τους. Αυτές οι πληροφορίες δεν συνδέονται ποτέ με προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στον Φορέα.

2.3. Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να προσδιορίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών μας και να κατανοήσουμε καλύτερα πώς βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας. Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας τοποθεσία, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προς εμάς. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας, αλλά η Google δεν παρέχει πρόσβαση σε αυτήν.

3. ΧΡΗΣΗ COOKIES

3.1. Η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου περιλαμβάνει τη χρήση cookies, μικρών τμημάτων κώδικα που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες, όπως ο ιστότοπος που σας παρέπεμψε στο www.cnigreece.gr, η διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησης και ο τύπος του μηχανήματος που χρησιμοποιείτε, καθώς και πληροφορίες πλοήγησης, όπως τα αρχεία που κατεβάζετε, οι σελίδες που επισκέπτεστε καθώς και οι ημερομηνίες/η ώρα αυτών των επισκέψεων, συλλέγονται.

3.2. Είστε ελεύθεροι/ες να απορρίψετε τα cookies εάν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αν και σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπο και μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε ξανά πληροφορίες πιο συχνά για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Προσωπικές πληροφορίες
3.3 Ο Φορέας δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη φυσική διεύθυνση και άλλες πληροφορίες ιδιωτικών χρηστών, εκτός και αν αυτές οι πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί οικειοθελώς, για παράδειγμα με την εγγραφή τους στο ενημερωτικό δελτίο. Σε αυτήν την περίπτωση ο Φορέας θα χρησιμοποιήσει την προσωπική πληροφορία αναφορικά με τον σκοπό για τον οποίο αποκαλύφθηκε. Ο Φορέας δεν πουλάει, διανέμει ή νοικιάζει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στις ιστοσελίδες του.

3.4 Ο Φορέας βασίζεται σε διαδικτυακούς παρόχους για την παροχή υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας, ανάλυσης επισκεψιμότητας ιστοτόπου, ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, διαδικτυακών ερευνών και ηλεκτρονικών πληρωμών.

3.5 Εάν αγοράζετε αγαθά ή υπηρεσίες στις ιστοσελίδες, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Αυτά τα στοιχεία θα μεταφερθούν σε έναν ασφαλή διαδικτυακό πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος θα φιλοξενείται εκτός του Φορέα. Ο Φορέας δεν κρατάει πληροφορίες σχετικά με πιστωτικές κάρτες.

3.6 Ο Φορέας δεν μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες με κανένα τρίτο μέρος, εκτός εάν σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών όπως η αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

3.7 Ο Φορέας δεν έχει πρόθεση ούτε να ζητήσει ούτε να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από κανέναν με ηλικία κάτω των 13 ετών. Άτομα κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να καταχωρούν πληροφορίες στις ιστοσελίδες.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. Ο Φορέας δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες μεμονωμένων χρηστών, εκτός εάν αυτές οι πληροφορίες μοιραστούν οικειοθελώς. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Φορέας θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μοιράστηκαν.

4.2. Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μια φόρμα επικοινωνίας ή έναν σύνδεσμο email, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί στον ιστότοπό μας ούτε θα μεταφερθεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων. Αντίθετα, αυτά τα δεδομένα θα μας αποσταλούν μέσω ενός πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές μας SMTP προστατεύονται από ένα πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο email κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του Διαδικτύου. Το περιεχόμενο του email αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και τις συσκευές μας.

4.3. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (Newsletter), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλετε θα προωθηθεί στο Mailchimp που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Το Mailchimp είναι ένας τρίτος επεξεργαστής δεδομένων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του Mailchimp και στη διάθεσή μας για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά να διαγραφεί από τη λίστα αλληλογραφίας. Μπορείτε να το κάνετε, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνση email σας παραμένει στη βάση δεδομένων του Mailchimp, θα λαμβάνετε, περιοδικά, ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

4.4. Ο Φορέας δεν πουλά, διανέμει ή νοικιάζει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στους ιστοτόπους του.

4.5. Ο Φορέας βασίζεται σε διαδικτυακούς παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας, ανάλυση επισκεψιμότητας ιστότοπου, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, διαδικτυακές έρευνες κ.λπ.

4.6. Ο Φορέας δεν σκοπεύει ούτε να ζητήσει ούτε να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από κανέναν κάτω των 12 ετών. Άτομα κάτω των 12 ετών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να εισάγουν πληροφορίες στον ιστότοπο.

4.7. Ο ιστότοπος εφαρμόζει μια σειρά από τεχνολογίες και μέτρα ασφαλείας, όπως εργαλεία κρυπτογράφησης και/ή ελέγχου ταυτότητας, προκειμένου να προστατεύονται οι πληροφορίες που διατηρούνται στα συστήματα του ιστοτόπου από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, τροποποίηση ή απώλεια.

4.8. Αν και ο Φορέας εφαρμόζει εύλογα μέσα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους παρέχονται, ο Φορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας ή να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες για ακατάλληλους σκοπούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι καμία μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλής. Επομένως, η μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη.

4.9. Ενώ ο Φορέας έχει έντονο ενδιαφέρον για την ακεραιότητα των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, ιδίως με γνώμονα την αξιοπιστία τους και την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και των πληροφοριών πιστωτικών καρτών, δεν παρέχει καμία εγγύηση και συγκεκριμένα αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τις υπηρεσίες τους. Ο Φορέας αποποιείται περαιτέρω κάθε ευθύνη, οποιασδήποτε φύσης, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά και με οποιονδήποτε τρόπο τυχόν προκληθεί, σε σχέση με τη χρήση του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

5.1. Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Το cnigreece.gr στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

5.2. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και αν θέλετε να καταργηθούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:
• Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς.
• Το δικαίωμα της διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.
• Το δικαίωμα ένστασης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
• Το δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
• Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να έχετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων με δομημένη, μηχανικά αναγνώσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή.
• Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν Το espa.com.gr βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού απαντήσετε σε αυτά τα αιτήματα.

5.4. Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).