Η Συλλογική έκθεση φωτογραφίας του ΔΟΜ ολοκληρώθηκε με επιτυχία