Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ