Δήμος Τήλου

Λίγα λόγια για τον Δήμο

Στην Τήλο τα παιδιά πρόσφυγες συμμετέχουν στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου της Τήλου και στις αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του τόπου, χωρίς κανένα διαχωρισμό! 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Τήλου.

Το 2018, δημιουργήθηκε μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, το μικρό συνεταιριστικό τυροκομείο Ήριννα της Τήλου, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα, με στόχο την αναβίωση της οργανωμένης κτηνοτροφίας και της μεταποίησης στο νησί.

Το τυροκομείο ξεκίνησε την άνοιξη του 2018, αφού πρώτα υλοποιήθηκε επένδυση αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο προϊόν, ένα λευκό γίδινο τυρί, το οποίο βρήκε αμέσως θέση στην αγορά. Για να υλοποιηθεί η επένδυση χρειάστηκε η βοήθεια ενός μικρού δήμου της Ελβετίας, του Μενιέ, κοντά στην Γενεύη. Οι Ελβετοί, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ επισκέφτηκαν το νησί προκειμένου να εξετάσουν τρόπους αντιμετώπισης του προσφυγικού και εντυπωσιάστηκαν από την ιδέα για ένα τοπικό τυροκομείο. Ο ελβετικός Δήμος συγκέντρωσε τα χρήματα που απαιτούνταν και το έργο υλοποιήθηκε. Δημιουργήθηκε έτσι μία ΚΟΙΝΣΕΠ, στην οποία συμμετείχαν κάτοικοι του νησιού και πρόσφυγες-μετανάστες, ο Δήμος της Τήλου και η εταιρεία Belgomilk, η οποία παρείχε εξ ολοκλήρου τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ο Συνεταιρισμός, λοιπόν, αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνέταιρων μελών του, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης και στην ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίηση αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων, με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωσή τους στον πληθυσμό και την κοινωνία της Τήλου.