Δήμος Πειραιά

Λίγα λόγια για τον Δήμο

O Δήμος Πειραιά είναι ένας από τους πρωτοπόρους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών. Εδώ και αρκετά χρόνια, μέσω του ΣΕΜΠ και των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, με σχέδιο συγκεκριμένες δράσεις, παρέχεται στήριξη με αλληλεγγύη στις οικογένειες των μεταναστών και προσφύγων και ιδιαίτερα στα παιδιά, που ζουν στον Πειραιά. Αυτό το έργο θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε με ενότητα και ευαισθησία, μακριά από διχαστικές και ακραίες λογικές.

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Πειραιά.

Λειτουργεί πλήρως το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο των Κέντρων Κοινότητας με στόχο τόσο την επίλυση προβλημάτων  πρόσβασης μεταναστών στον διοικητικό μηχανισμό όσο και υποστήριξης των μεταναστών σε ό,τι αφορά θέματα διασύνδεσής τους με τη λειτουργία της πόλης και την κοινωνική ένταξη (μαθήματα ελληνικών κλπ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων λειτουργεί πλήρως με τη συμμετοχή όλων των δημοτικών παρατάξεων αλλά και εκπροσώπωντου ΔΟΜ και του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και Μεταναστών καθώς και  μεταναστευτικών ομάδων. Μέσα από τη λειτουργία του ΣΕΜΠ επιδιώκεται η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση όλων των αλλοδαπών κατοίκων αλλά και η ενεργοποίησή τους, λειτουργώντας παράλληλα σαν ομπρέλα και εποπτεύων μηχανισμός για το σύνολο των δράσεων του Δήμου και άλλων πρωτοβουλιών που αφορούν μετανάστες και πρόσφυγες που διαμένουν στην πόλη.

Στα πλαίσια του έργου Developing Effective Policies for migrants and refugees through SAT-based policy making processes και ακρωνύμιο “DEPART” που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AMIF, ο Δήμος παρουσιάζει σε τρεις χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία) τη λειτουργία του ΣΕΜΠ (Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων) στον Πειραιά και πως μπορούν να δημιουργήσουν έναν αντίστοιχο φορέα στη χώρα τους

«Το ΣΕΜΠ έχει κατά καιρούς οργανώσει δράσεις όπως την Ομαδική έκθεση Φωτογραφίας Εξερευνώντας τις Πόλεις μας και την Περιβαλλοντική δράση στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας και της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά δραστηριοποιείται με στόχο την επιμορφωτική υποστήριξη και την πολιτισμική ανάπτυξη προσφύγων και μεταναστών που διαβιούν στην πόλη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο πλαίσιο της ΟΧΕ Πειραιά λειτουργεί το Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης (Social Innovation Piraeus), από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου (ΚΟΔΕΠ) με στόχο την ενεργό υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και πολιτών σε ανάγκη και τη βελτίωση των δράσεων κοινωνικής ένταξης  και καταπολέμησης της φτώχειας και των κοινωνικών διακρίσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αστεγίας λειτουργούν τόσο ο Ξενώνας Αστέγων όσο και Υπνωτήριο Αστέγων όπως επίσης το Πρόγραμμα “Στέγη και Εργασία”. Σε όλα η πρόσβαση των μεταναστών είναι ισότιμη και εφαρμόζεται η πάγια αρχή μη διακρίσεων που ακολουθεί ο Δήμος.

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Πειραιά – Παιδικά Χωριά SOS σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά για τις οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά λειτουργούν με στόχο την εξασφάλιση του αναγκαίου φαγητού για κατοίκους του Πειραιά που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια.

Λειτουργούν δύο κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων από τις ΜΚΟ «Κοινωνικό Εκάβ» και «Ζεύξις». Ο Δήμος και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) συνδράμουν στις ανάγκες διαβίωσης αλλά και φροντίζουν την κάλυψη των άμεσων ιατροφαρμακευτικών αναγκών. Επιπρόσθετα λειτουργεί και ένας άτυπος ξενώνας φιλοξενίας προσφύγων σε ξενοδοχείο της πόλης.

 

Το έργο Developing Effective Policies for migrants and refugees through SAT-based policy making processes/DEPART και ακρωνύμιο “DEPART”  εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AMIF, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του ευρωπαϊκού προγράμματος AMIF τον Φεβρουάριο του 2021. Η έναρξη του έργου προγραμματίστηκε την 1η/1/2022 και η διάρκεια του ορίζεται στους 23 μήνες.

Το έργο DEPART στοχεύει να συμβάλλει στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. μέσω της καθιέρωσης ενός δομημένου και επισημοποιημένου τρόπου διαβούλευσης με τους μετανάστες σχετικά με πολιτικές που τους αφορούν άμεσα, και που ονομάζεται Ομάδες Αυτοπροσώπησης (SAT). Τα SAT είναι μια ευέλικτη και συμμετοχική λύση που έχει ως σκοπό να δώσει στους μετανάστες και τους πρόσφυγες τη δυνατότητα ενδυνάμωσης και αντιπροσωπευτικότητας με λειτουργικό τρόπο για την ολιστική ενσωμάτωσή τους στις κοινωνίες της Ε.Ε.

Ο ρόλος του Δήμου είναι να παρουσιάσει σε τρεις χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία) τη λειτουργία του ΣΕΜΠ (Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων) στον Πειραιά και πως μπορούν να δημιουργήσουν έναν αντίστοιχο φορέα στη χώρα τους

Ο Δήμος Πειραιά είναι ο πρώτος δήμος της χώρας που από το 2017 δημιούργησε «κοινωνικό σχολείο προσφύγων και μεταναστών», στα πλαίσια προγράμματος ένταξης, που υλοποιούν οι Κοινωνικές του Υπηρεσίες.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει κύκλους μαθημάτων ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α1, καθώς και κύκλους μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής Ιστορίας επιπέδου Α2, με σκοπό τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας.

Από την έναρξη των μαθημάτων έως και σήμερα, έχουν αποφοιτήσει περί τα 300 άτομα, από τα οποία, το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που συμμετείχαν στις δύο τελευταίες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, ξεπέρασε το 90%.

Παράλληλα με την ιδιαίτερη αυτή στόχευση, τα μαθήματα του κοινωνικού σχολείου συμβάλλουν αντίστοιχα στην ομαλή κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών, καθιστώντας τον Πειραιά σύγχρονη πόλη δημοκρατίας και πολυπολιτισμικής συνύπαρξης.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Τα Νέα του Δήμου

Δείτε παρακάτω τα τελευταία νέα του δήμου

Δήμος Πειραιά: περιβαλλοντική δράση στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας και της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας «Εξερευνώντας τις πόλεις μας» στον Πειραιά