Δήμος Λάρισας

Λίγα λόγια για τον Δήμο

Το Πρώτο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, αποτελεί σύμβολο της Δημοκρατίας που υπενθυμίζει στους πολίτες τη σημασία της ενεργητικής προστασίας των βασικών αρχών της.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Λαρισαίων.

Σκοπός του συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και πρόσφυγες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, στην υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Εκεί ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας. Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει ενημέρωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη πολιτών για την ένταξη τους σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας καθώς και σε προγράμματα όπως το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», το ΤΕΒΑ κ.α. καθώς και διασύνδεση των πολιτών με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης.

Επίσης επιτυγχάνει τη διασύνδεση των πολιτών με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης, όπως είναι τα Kοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Δημοτικό Πολυιατρείο, Δημοτικό Οδοντιατρείο, Δομή Υποστήριξης Αστέγων, Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών, Προγράμματα ηλικιωμένων σε ΚΑΠΗ και οι Σχολές γονέων.

Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση με στόχο την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας, Συμβουλευτική υποστήριξη, Πληροφόρηση για παρεχόμενες υπηρεσίες σε παιδιά και νέους όπως δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ), Λέσχες Πολιτισμού, Προγράμματα Αθλητισμού, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κατασκήνωση στην πόλη , Διασύνδεση με φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς για θέματα πρόληψης, αγωγής υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και πολιτισμού, Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και ημερίδων, και Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού μέσω της ενεργοποίησης δικτύου εθελοντών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Δήμος Λαρισαίων, σε μια εποχή απαξίωσης και απομάκρυνσης των νέων από την πολιτική, τους δίνει βήμα και χώρο συγκροτώντας το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Με στόχο να βοηθήσει στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και να ικανοποιήσει την ανάγκη που νιώθουν για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ και εντός των γενεών, οι νέοι και οι νέες που συμμετέχουν, συμβάλλουν στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής της πόλης και συνδιαμορφώνουν με τη δημοτική αρχή το πλαίσιο της τοπικής στρατηγικής για τη νέα γενιά της πόλης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Από το 2016 η Λάρισα – Learning City, ως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου της Εκπαίδευσης των Πόλεων της UNESCO, ξεκινά δράσεις που βασίζονται στις ανθρωπιστικές αρχές της Δια Βίου Μάθησης με στόχο την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων της πόλης και των πολιτών, την ενθάρρυνση συνεργασιών, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την ενσωμάτωση της διαδικασίας εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο διαφόρων φορέων και τομέων (70μελής επιτροπή «Λάρισα-Μαθαίνοντας Πόλη» υπό την αιγίδα του Δημοτικού Συμβουλίου.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία στον Δήμο Λαρισαίων», υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή στέγασης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενεργειών εργασιακής επανένταξης σε 37 ωφελούμενοι για διάστημα έως και δεκαοκτώ (18) μηνών οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα κι άτομα με ειδικές ανάγκες, για να βοηθηθούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους και να παραμείνουν στο φυσικό οικογενειακό – κοινωνικό περιβάλλον τους, καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει τον ηλικιωμένο. Παρέχονται πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα , ψυχολογική στήριξη , συμβουλευτική εργασία , οικιακή φροντίδα και για αυτό απασχολούνται Κοινωνική Λειτουργοί, Νοσηλεύτριες, Οικογενειακοί Βοηθοί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λαρισαίων λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου του 2013 στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών για την Καταπολέμηση της Βίας». Από την 1η Δεκεμβρίου 2015 συνεχίζει τη λειτουργία του στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Λαρισαίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων είναι ένα δίκτυο 11 πιστοποιημένων εκπαιδευτικών δομών, όπου τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου (2:00μ.μ έως 10:00μ.μ. σε 2 βάρδιες) σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες σε κάθε παιδί.

Στο ΚΔΑΠ μπορούν να συναντήσουν φίλους και να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσα από την κοινή εμπειρία της δημιουργίας, σε κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και δημιουργικότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλές πρακτικές Δήμου

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο δήμος. Μπορείτε να δείτε περισσότερες στη σχετική ενότητα εδώ.

Συμβούλιο Νέων Λάρισας: Βήμα στους νέους│ΛΑΡΙΣΑ
Τα Νέα του Δήμου

Δείτε παρακάτω τα τελευταία νέα του δήμου

Δήμος Λαρισαίων: Υπηρεσίες μιας στάσης για μετανάστες