Δήμος Δέλτα

Λίγα λόγια για τον Δήμο

Έχουμε στόχο να εξειδικεύσουμε τις παρεμβάσεις μας  για όσους διανύουν ή ολοκληρώνουν τη νόμιμη διαδικασία που απαιτείται και επιζητούν ένα καλύτερο αύριο. 

Γιάννης Ιωαννίδης, Δήμαρχος Δέλτα

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ