Δήμος Δέλτα

Λίγα λόγια για τον Δήμο

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ