Ραδιοφωνική εκπομπή «Από τους πρόσφυγες για τους πρόσφυγες»│ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ