Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στη συνεδρίαση του Σ.Ε.Μ.Π. του Δήμου Αθηναίων