Εργαστήριο Γραμματισμού στα Μέσα σε συνεργασία με την ActionAid Hellas