Δήμος Νεάπολης – Συκεών

Λίγα λόγια για τον Δήμο

Για εμάς ο βασικός στόχος της ένταξης είναι η διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών και η διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Από το 2016 ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών συμμετέχει στο πρόγραμμα REACT μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Καλαμαριάς κ.α. φορείς, στο πλαίσιο ενός εταιρικού σχήματος. Το πρόγραμμα REACT αποτελεί μέρος του προγράμματος ‘ESTIA II 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία’, που υλοποιείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σκοπός του προγράμματος REACT είναι να συμβάλει στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Νεάπολης Συκεών μισθώνει 45 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με πλήρη κάλυψη λογαριασμών στα οποία διαμένουν πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και μεμονωμένα άτομα. Πέρα από την επιμελητεία των διαμερισμάτων σε ότι αφορά την διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τα διαμερίσματα (υδραυλικά και ηλεκτρολογικά προβλήματα, εξοπλισμός, διευθέτηση λογαριασμών κ.α), βασική παροχή του προγράμματος είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων η οποία περιλαμβάνει:

 • Υποδοχή στα διαμερίσματα – λήψη κοινωνικού ιστορικού – πλάνο ένταξης.
 • Υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης τόσο για τους ανήλικους (που τίθεται πάντα σε προτεραιότητα), όσο και για τους ενήλικες.
 • Διαχείριση ιατρικών θεμάτων (σε συνεργασία και με την Μ.Κ.Ο Praksis) και προγραμματισμός ραντεβού για Α.Δ.Υ.Μ. και εμβολιασμούς στα δημοτικά ιατρεία του δήμου Νεάπολης Συκεών.
 • Κατ’ οίκων επισκέψεις ώστε να υποστηριχθεί η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αξιολόγηση κινδύνων και κοινωνική αξιολόγηση, πρόληψη παραβατικής συμπεριφοράς και προαγωγή της ειρηνικής συνύπαρξης με την τοπική κοινωνία και τους γείτονες.
 • Διαμεσολάβηση και παραπομπές για νομική υποστήριξη: συνεργασία με νομικούς για την υποστήριξη των ωφελούμενων για θέματα ασύλου, απορριπτικής απόφασης, οικογενειακής επανένωσης κ.α.
 • Υποστήριξη σε θέματα ασύλου (προγραμματισμός ραντεβού για ανανέωση δελτίων, επίδοσης απόφασης, αποτυπώματα, παραλαβή ΑΔΕΤ, ταξιδιωτικών εγγράφων κ.λπ.)
 • Διαχείριση περιπτώσεων παιδικής παραμέλησης / κακοποίησης που εντοπίζονται σε οικογένειες που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα.
 • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ωφελούμενων με τους κανόνες στέγασης της UNHCR και έγκαιρος διαμοιρασμός της πληροφόρησης αναφορικά με τη μη συμμόρφωση ή με κάθε θέμα σχετιζόμενο με την ασφάλεια
 • Παραπομπές και συνεργασία με φορείς, οργανώσεις υπηρεσίες και δομές εντός και εκτός του Δήμου με σκοπό την υποστήριξη και τη διαχείριση αιτημάτων και αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος.

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί στον Δήμο από το 2009 με την επιστημονική υποστήριξη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Κάθε χρόνο αποφοιτούν περίπου 100 άτομα από τα τμήματα ενώ δεκάδες «μαθητές» έχουν ήδη πετύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς παράλληλα με τα μαθήματα, πραγματοποιούνται δράσεις με σκοπό την καλύτερη ένταξη των μαθητών στην ελληνική κοινωνία, μέσω της γνωριμίας τους με την πόλη, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο της προσαρμογής των παροχών του Δήμου στις ανάγκες του πληθυσμού, φέτος ξεκίνησε μια νέα δράση του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, με την δημιουργία τμημάτων με προσφυγικό πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν τρία τμήματα με πρόσφυγες, ωφελούμενους του προγράμματος στέγασης του Δήμου με στόχο την απόκτηση του βασικού επιπέδου της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες στον χώρο του « Σχολείου» στο Δημοτικό κατάστημα Νεάπολης Ελ. Βενιζέλου 125 και προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε κάθε κύκλο μαθημάτων ανάλογα το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στον Δήμο Νεάπολης Συκεών λειτουργούν τέσσερις συμβουλευτικοί σταθμοί, στη δημοτική ενότητα Αγίου Παύλου, Συκεών, Νεάπολης και Πεύκων. Ο κύριος ρόλος τους είναι η υποδοχή πολιτών με σκοπό τη διαχείριση και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων.

Πιο συγκεκριμένα οι παροχές των συμβουλευτικών σταθμών περιλαμβάνουν:

 • Παροχή βοήθειας στην εύρεση εργασίας:

Σύμβουλοι εργασίας υποστηρίζουν ωφελούμενους του Δήμου δια μέσου ατομικών συμβουλευτικών συνεδριών στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, στην ενημέρωσή τους για νέες θέσεις εργασίας αλλά και στη συμπλήρωση και την υποβολή αιτήσεων. Επιπλέον, ο Δήμος μέσω της ειδικής ιστοσελίδας (www.syntopos.gr) δίνει την δυνατότητα σε όσους είναι εγγεγραμμένοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε αγγελία από το διαδίκτυο, σε αγγελίες εφημερίδων και ένθετα εργασίας ημερήσιας κυκλοφορίας, καθώς και ενημέρωση για προκηρύξεις και επιδοτούμενα σεμινάρια. Επιπρόσθετα φέτος το “syntopos” αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναζήτηση εργασίας από το σπίτι, ενώ διοργανώθηκε και ένα βιωματικό εργαστήρι για ανέργους στην ενότητα των Πεύκων με τίτλο «Ενισχύοντας και Διατηρώντας την Ψυχική Υγεία μέσα στην ανεργία». Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 7 συναντήσεις, 2 διά ζώσης και 5 μέσω skype, και στόχος της ομάδας ήταν η ψυχική ενδυνάμωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, δράσης, ανάληψης ευθύνης και αναστοχασμού.

 • Κοινωνική και Ψυχολογική υποστήριξη:

Η κοινωνική υποστήριξη αφορά:
– Την παροχή βοήθειας σε είδος (τρόφιμα, φάρμακα, συσσίτιο, λαχανόκηπος).

– Την υποστήριξη στην απόδοση κάποιου οικονομικούς επιδόματος ή κάποιας οικονομικής ελάφρυνσης σε δημότες με κοινωνικό-οικονομική ευαλωτότητα.

– Την υποστήριξη σε θέματα παιδικής προστασίας, όπου συνήθως πρόκειται για περιπτώσεις κακοποίησης ή/και παραμέλησης παιδιών που καταγγέλλονται στους συμβουλευτικούς σταθμούς, μετά από εισαγγελική εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές τις περισσότερες φορές συνιστάται κοινωνική έρευνα, παρακολούθηση-εποπτεία της οικογένειας από κοινωνικό λεπτουργό και προτάσεις-λύσεις όταν κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση των ανηλίκων από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.

Η ψυχολογική υποστήριξη αφορά:
Την ψυχολογική στήριξη των ωφελούμενων του δήμου, όταν εκείνοι αντιμετωπίζουν προβλήματα/ δυσκολίες στη διαχείριση του γονεϊκού τους ρόλου, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, στη συζυγική τους σχέση , στο εργασιακό τους περιβάλλον, διανύουν μια περίοδο κρίσης (πένθος, έντονο στρες),προσωπικές δυσκολίες, χρήση ουσιών κ.α. και χρειάζονται εμψύχωση-ενδυνάμωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μια από τις μεγαλύτερες δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών που ενισχύει για ακόμη μια φορά το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς, είναι η δημοτική τράπεζα αίματος. Η παρουσία της είναι ηχηρή εδώ και πολλά χρόνια, ενώ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες αίματος της χώρας. Μόνο το έτος 2020 και εν μέσω πανδημίας διοργανώθηκαν πέντε εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, τρεις προγραμματισμένες και δύο έκτακτες λόγω αυξημένων αναγκών των νοσοκομείων σε αίμα και συγκεντρώθηκαν 1.753 μονάδες αίματος, ενώ μέχρι το τέλος του έτους το διαθέσιμο απόθεμα ανέρχονταν στις 12.066 μονάδες.

Παράλληλα με την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συμμετοχή τους στην αιμοδοσία, γίνεται συστηματική κινητοποίηση για τη συμμετοχή τους στο δίκτυο αιμοπεταλίων, στο Μητρώο δωρητών Οργάνων, στο δίκτυο εθελοντών μυελού των οστών και στη δημόσια τράπεζα βλαστοκυττάρων, με ποικίλες δράσεις ενημέρωσης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εξορμήσεων αιμοδοσίας, δίνεται η ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν σε φάρμακα (κυρίως σε παυσίπονα και αντιβιοτικά για παιδιά και ενήλικες) το κοινωνικό φαρμακείο του δήμου.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχουν και ωφελούμενοι του ESTIA που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα του δήμου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι δομές παροχής βασικών αγαθών αποτελούνται από το Κέντρο Κοινότητας το οποίο στεγάζεται στη δημοτική ενότητα Συκεών και εξυπηρετεί τους κατοίκους του δήμου Νεάπολης-Συκεών. Το Κέντρο Κοινότητας κυρίως επικεντρώνεται στην υποβολή αιτήσεων για τη λήψη του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του Επιδόματος Στέγασης.

Επιπλέον το κοινωνικό παντοπωλείο – συσσίτιο και το κοινωνικό φαρμακείο, εξυπηρετούν δημότες που πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια, καθώς και αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που είτε είναι ωφελούμενοι του προγράμματος React (που ανήκει στον Δήμο Νεάπολης Συκεών), είτε είναι ωφελούμενοι άλλων οργανώσεων και κατοικούν στον δήμο. Σκοπός αυτών των παροχών είναι να υποστηρίξουν τόσο τους δημότες, όσο και τους ανθρώπους που ζουν προσωρινά στον δήμο (στο πλαίσιο ενταξιακών προγραμμάτων), στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών, όπως είναι η τροφή και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ώστε να ζουν αξιοπρεπώς και με ενισχυμένο το αίσθημα της ασφάλειας.

Επιπλέον, πολλές ήταν οι φορές που δόθηκαν σε ωφελούμενους του προγράμματος React πακέτα έκτακτης βοήθειας από το Κοινωνικό Παντοπωλείο (που περιλάμβαναν τροφή μακράς διάρκειας, πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής), ενώ εντάσσονταν εμβόλιμα στο συσσίτιο σε περιπτώσεις που υπήρχαν ενδεχομένως καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδομάτων ή διακοπή αυτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο δημοτικός λαχανόκηπος, αποτελεί μια ακόμη παροχή του δήμου. Πιο συγκεκριμένα έχει κηπάρια στις τρεις δημοτικές ενότητες Νεάπολης, Πεύκων και Συκεών. Στους δικαιούχους παραχωρείται η χρήση και εκμετάλλευση για ιδία κατανάλωση των κηπευτικών που καλλιεργούν σε κήπο έκτασης 50τμ., με την πλήρη υποστήριξη του δήμου (δωρεάν παροχή νερού, φυτά, εργαλεία, συμβουλευτική και υποστήριξη από γεωπόνο κ.α). Η υποστήριξη αυτή παρέχεται από την Υπηρεσία Πρασίνου του δήμου, ενώ τα σπορόφυτα δίνονται από χορηγία που γίνεται στο δήμο.

Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., τα στελέχη των Συμβουλευτικών Σταθμών όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και υπάλληλοι των δομών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενημερώνουν τις δικαιούχες μητέρες για τα δικαιολογητικά υποβολής και υποστηρίζουν στη συμπλήρωση των αιτήσεων για δωρεάν Βρεφικούς-Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Από το 2018 στη διαδικασία συμμετέχουν και μητέρες προσφύγισσες.

Το Ευρωπαϊκό Έργο Migrant Voices Heard “Enhancing the participation of migrants through the creation of migrant councils” υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των μεταναστών και των προσφύγων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ένταξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε επτά χώρες της Ε.Ε..

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Ευρωπαϊκό Έργο PITCH “a model for gender-sensitive intergration strategies based on Personalised, partIcipaTory, loCal, and multistakeHolder approaches” υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και είναι ένα τριετές έργο το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου για τη στήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής τοπικών στρατηγικών ένταξης που απευθύνονται σε γυναίκες μετανάστριες με βάση μια εξατομικευμένη, συμμετοχική και πολυμετοχική προσέγγιση.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το έργο  ΑIR – Advancing the Inclusion of recognized Refugees in Greece υλοποιείται από τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με σκοπό την ενίσχυση των ενταξιακών προσπαθειών των προσφύγων στην Ελλάδα. Το AIR στοχεύει να παρέχει στους πρόσφυγες την υποστήριξη που χρειάζονται, κυρίως μέσω της δωρεάν παροχής εκπαιδευτικών, κοινωνικών και λογιστικών υπηρεσιών, ενώ προβλέπει επίσης εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και της σχολικής κοινότητας. Απευθύνεται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής και προσωρινής προστασίας καθώς και σε αιτούντες άσυλο, χωρίς να εξαιρεί τους μετανάστες, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.

1.    Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

2.    Δομές Παιδικής Προστασίας και Δημιουργικής Απασχόλησης

Δομές Παιδικής Προστασίας και Δημιουργικής Απασχόλησης ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

3.    Δομές για την τρίτη ηλικία

Δομές για την τρίτη ηλικία ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

4.    Δομές για άτομα με αναπηρία

Δομές για άτομα με αναπηρία ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

5.    Δομές για την υγεία

Δομές για την υγεία ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

 6.    Δομές για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας

Δομές για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

7.    Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας

Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

8.    Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

9.    Δημοτικό κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού

Δημοτικό κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

10. Δίκτυο Εθελοντών

Δίκτυο Εθελοντών ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

11. Δομές για την ισότητα των φύλων

Δομές για την ισότητα των φύλων ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (dimosneapolis-sykeon.gr)

Καλές πρακτικές Δήμου

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο δήμος. Μπορείτε να δείτε περισσότερες στη σχετική ενότητα εδώ.

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας │ΝΕΑΠΟΛΗ - ΣΥΚΕΩΝ
Τα Νέα του Δήμου

Δείτε παρακάτω τα τελευταία νέα του δήμου

"2022 ΕΥΧΕΣ" από τα παιδιά του React