Δήμος Καλαμαριάς

Λίγα λόγια για τον Δήμο

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Καλαμαριάς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Το 2016 ξεκίνησε στον Δήμο Καλαμαριάς το Πρόγραμμα ”REACT”, Πρόγραμμα Στέγασης και Φιλοξενίας Προσφύγων, υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Ο Δήμος Καλαμαριάς με 60 θέσεις φιλοξενίας συμμετείχε στο Εταιρικό Σχήμα από κοινού με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, την ΑΡΣΙΣ, τη ΧΑΝΘ, την PRAKSIS.

Σκοπό του προγράμματος αποτελούσε η προσωρινή φιλοξενία προσφύγων, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης τους σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Έως και το 2020 ο Δήμος Καλαμαριάς συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας συμμετέχοντας στο εταιρικό σχήμα αυξάνοντας τις θέσεις φιλοξενίας (136 θέσεις). Ο πληθυσμός στο σύνολό του προερχόταν από χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Ιράν. Οι ευαλωτότητες των ατόμων και οικογενειών (σοβαρά προβλήματα υγείας, πολύτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρίες κλπ) αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα επιλεξιμότητας για τη στέγαση τους.

Το έργο του Προγράμματος “REACT” συνεχίζεται το 2021 υπό την αιγίδα, πλέον, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, παρέχοντας 133 θέσεις προσωρινής στέγασης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Οι χώρες καταγωγής των ωφελούμενων του προγράμματος είναι οι ίδιες, με το ποσοστό ωστόσο του φαρσόφωνου πληθυσμού (Αφγανιστάν, Ιράν) να έχει αυξητική τάση τον τελευταίο χρόνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος οι ωφελούμενοι υποστηρίχθηκαν και έλαβαν ένα εύρος υπηρεσιών. Πάντα σε συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, το δίκτυο των εθελοντών αλλά και την υποστήριξη της εκκλησίας στόχος ήταν η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και ευημερίας του φιλοξενούμενου πληθυσμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι παροχές και υπηρεσίες αφορούν εκτός της στέγασης, τη στήριξη σε είδη πρώτης ανάγκης, ένδυσης και υπόδησης, την ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή σε ενταξιακές δράσεις και δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.

Για την ιατροφαρμακευτική υποστήριξη του πληθυσμού υπάρχει συνεργασία τόσο με την PRAKSIS όσο και με άλλους φορείς, Δημοτικό Ιατρείο και Φαρμακείο, Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί του Κόσμου. Οι ωφελούμενοι εξυπηρετούνται από τις δημόσιες δομές υγείας, όμως έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν και από το Δημοτικό ιατρείο Καλαμαριάς, όπου σε τακτική βάση πραγματοποιείται εμβολιασμός των παιδιών.

Σχετικά με την εκπαίδευση, τα προσφυγόπουλα συμμετείχαν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με την υποστήριξη των Κοινωνικών Λειτουργών, των Συντονιστών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων αλλά και τη σημαντική στήριξη εθελοντών εκπαιδευτών. Δόθηκε η ευκαιρία έτσι τόσο στη μάθηση όσο και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και μαθητριών. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε τους μικρούς μαθητές και απέδειξε ότι με ανθρωπιά και αγάπη, οι συνθήκες της καθημερινότητας των ανθρώπων μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά.

Ακόμη, υπήρξε συμμετοχή των προσφυγόπουλων σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε συνεργασία με αθλητικούς ομίλους, σε δράσεις περιβαλλοντικές (δενδροφύτευση, παιχνίδι ανακύκλωσης), παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων με την ευγενική χορηγία δωρεάν εισιτηρίων.

Σε συνεργασία με τις δημοτικές βιβλιοθήκες, τα προσφυγόπουλα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ομάδες, να βρουν νέους μικρούς φίλους και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Τέλος, φιλοξενούμενες οικογένειες σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Υ.Α. συμμετείχαν σε έκθεση φωτογραφίας και ντοκιμαντέρ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κέντρο Κοινότητας  λειτουργεί συμπληρωματικά με την Κοινωνική Υπηρεσία της Αντιδημαρχίας. Συστάθηκε την 1.8.2017 και ωφελούμενοι είναι κυρίως οι δημότες του Δήμου Καλαμαριάς, με προτεραιότητα τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». Στους ωφελούμενους συμπεριλαμβάνονται επίσης άτομα ή οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, μετανάστες, ΑΜΕΑ, Ρομά, άνεργοι, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, και γενικότερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Σκοπός της  λειτουργίας του είναι η συμβολή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, παροχή υπηρεσιών και διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές και υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου αποσκοπούν στη  βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών  και την κοινωνική ένταξη. Συγκεκριμένα παρέχονται:

  • Υποδοχή- Ενημέρωση- Υποστήριξη πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης (Πρόνοιας, ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, Επίδομα στέγασης, γέννησης κλπ.).
  • Παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
  • Συνεργασία- παραπομπή αιτημάτων σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και δομές στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Εντάσσεται στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου, ώστε να καταστεί εφικτή η, με αξιοπρεπείς όρους, επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.

Παρέχει υπηρεσίες διανομής τροφίμων ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, καθώς και υπηρεσίες συσσιτίου μέσω του Προγράμματος «Γεύμα και Φροντίδα».  Τα προϊόντα, που διανέμονται, προέρχονται είτε από ίδιους πόρους του Δήμου, είτε από δωρεές πολιτών και φορέων.

Αρκετές φορές έχουν δοθεί από το Κοινωνικό Παντοπωλείο πακέτα έκτακτης βοήθειας σε ωφελούμενους του Προγράμματος React (κυρίως τροφές μακρά διάρκειας και είδη προσωπικής υγιεινής).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία προέρχονται από ίδια έσοδα του Δήμου, αλλά και από δωρεές πολιτών και φορέων.

Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες, που κατοικούν εντός του Δήμου Καλαμαριάς, αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και ανήκουν στις κατηγορίες: Μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, άνεργοι, άποροι, ανασφάλιστοι ΑΜΕΑ και λοιπές ευπαθείς ομάδες.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος React, οι οποίοι έχουν ανάγκη φαρμάκων, εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Φαρμακείο σε σταθερή βάση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Δήμος Καλαμαριάς, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, με τη λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου, αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας.

Πρωταρχικός σκοπός της δομής είναι η κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η έμπρακτη βοήθεια προς τις κοινωνικές ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, οι κατέχοντες απόφαση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης και γενικά οι χρήζοντες βοήθειας, που κατοικούν στον Δήμο Καλαμαριάς.

Το Δημοτικό Ιατρείο είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και συγκεκριμένα με παθολόγο, παιδίατρο, καρδιολόγο, ορθοπεδικό, νευρολόγο και ψυχίατρο. Επίσης, στη λειτουργία του συνδράμουν και εθελοντές ιατροί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης απευθύνονται πολίτες, που κατοικούν στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς και πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του (απόφαση Δ.Σ. 442/2019).

Το γραφείο παρέχει ψυχολογική υποστήριξη μέσα από ατομικές συνεδρίες με στόχο την κάλυψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ωφελούμενων.

Συμμετέχει σε προγράμματα αγωγής ψυχικής υγείας καθώς και στην διοργάνωση ημερίδων με σκοπό την ευαισθητοποίηση- ενημέρωση της ομάδας στόχου, ενώ παραπέμπει τους ωφελούμενους σε κατάλληλες δομές, υπηρεσίες και φορείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος στηρίζεται αποκλειστικά στο θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Μέλη της είναι όλοι οι δημότες και κάτοικοι Καλαμαριάς άνω των 18 ετών. Η Τράπεζα υποστηρίζεται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Για την υλοποίηση των αιμοδοσιών πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ