Συμμετοχή της Κ.Ε.ΔΗ.Λ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Must – a – Lab