Φωτογραφίζω τη συμπόνια στην πόλη μου! Φωτογραφικός Διαγωνισμός μελών του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη