Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) | Αιτήσεις συμμετοχής ανοιχτές μέχρι τος 22 Φεβρουαρίου