Εγκαινιάστηκε η συνεργασία του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου