Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη