1ο Εργαστήριο Πολιτικών Ένταξης μέσω του προγράμματος MUST-a-Lab στον Δήμο Λεβαδέων