Δήμος Θεσσαλονίκης

Λίγα λόγια για τον Δήμο

Μια από τις σημαντικότερες προσπάθειες στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στον Δήμο Θεσσαλονίκης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου REACT, απο το οποίο έχουν ωφεληθεί από το 2016 έως και σήμερα 2.950 άτομα.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΩΔΙΚΟΣ: ΟΠΣ 5002722), ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί την Πράξη Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών. Στη Β’ Κοινότητα του Δήμου λειτουργεί το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή.

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 ως “front desk” της Κοινωνικής Υπηρεσίας και είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τον Δήμο του. Παρέχεται ενημέρωση, υποστήριξη και σύνδεση (παραπομπή) με τις Κοινωνικές δομές του Δήμου αλλά και διεκπεραίωση αιτήσεων για τα κρατικά οικονομικά βοηθήματα (Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, προνοιακά – αναπηρικά επιδόματα) και τις επιπλέον παροχές που προβλέπονται σε επίπεδο ένταξης.

Επιπλέον, τα άτομα συνδέονται και με Υπηρεσίες εκτός Δήμου (Δ.Ο.Υ, Ε.Φ.Κ.Α, Ο.Α.Ε.Δ, Υπηρεσία Ασύλου, Υπ. Μετανάστευσης κ.α.) αναλόγως των αναγκών τους.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.Μ. έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω σημαντικές δράσεις:

· Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας:

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.Μ. υλοποιούνται «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας», στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας και Δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας».

Η υλοποίηση της εκμάθησης περιλαμβάνει τη διάγνωση του επιπέδου ελληνομάθειας των ωφελούμενων, την υλοποίηση των μαθημάτων και την πιστοποίηση. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εργαλεία που θα ενισχύσουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας αλλά και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία.

· Ραδιοφωνική εκπομπή «Από τους πρόσφυγες για τους πρόσφυγες»:

Στο πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Μ., ανατέθηκε στο δημοτικό ραδιόφωνο FM 100 η παραγωγή και αναμετάδοση ραδιοφωνικής εκπομπής από ομάδα νεαρών αιτούντων άσυλο. Η δράση αυτή αφορούσε στη δημιουργία μιας πολυμελούς (5 – 10 άτομα) ομάδας νέων προσφύγων προερχόμενων από διαφορετικές χώρες καταγωγής, η οποία δραστηριοποιήθηκε στην προετοιμασία και εκτέλεση της παραγωγής ωριαίας ραδιοφωνικής εκπομπής γενικού χαρακτήρα (ενημερωτικού/ψυχαγωγικού) εστιάζοντας στα ζητήματα ενσωμάτωσης των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.

Η δράση εκπαίδευσε τους άμεσα εμπλεκόμενους στις μεθόδους της ραδιοφωνικής παραγωγής, ώστε η εκπομπή αυτή να αποτελέσει έναν «κόμβο» ενημέρωσης, διάδρασης και ψυχαγωγίας μεταξύ του συνολικού πληθυσμού των προσφύγων και του τόπου διαμονής/φιλοξενίας του (ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης).

Η δράση απασχόλησε επαγγελματία δημοσιογράφο/ραδιοφωνικό παραγωγό ο οποίος λειτούργησε ως «εμψυχωτής» της ομάδας και θεματοφύλακας της ποιότητας και εγκυρότητας του περιεχομένου των εκπομπών που παρήχθησαν. Η εκπομπή ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020 (σύνολο 72 εκπομπές) και η θεματολογία της εκπομπής περιελάμβανε επικαιρότητα καθώς και συζητήσεις με Φορείς και επαγγελματίες της πόλης (και πανελλαδικά) με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του προσφυγικού πληθυσμού δίνοντας ένα σταθερό βήμα έκφρασης λόγου και ιδεών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με τον νόμο 3852/2012 σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θέτοντας ως προτεραιότητα την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους ανθρώπους και μένοντας πιστοί στις αξίες και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρωτοστατώντας στην δημιουργία δομών προς ανακούφιση των προσφυγικών πληθυσμών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιεί το καινοτόμο ανθρωπιστικό έργο με τίτλο “REACT 2021” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), ως συντονιστής του Εταιρικού Σχήματος που δημιουργήθηκε και στο οποίο συμμετέχουν ειδικότερα οι εξής:
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Δήμος Νεάπολης-Συκεών
 • Δήμος Καλαμαριάς
 • Ανατολική Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ανατολικής Θεσσαλονίκης)
 • ΑΡΣΙΣ-Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο
 • ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ)
Το πρόγραμμα REACT αποτελεί μέρος του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», που υλοποιείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός του προγράμματος REACT είναι να συμβάλει στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, εντοπίζοντας, εγκαθιστώντας και διατηρώντας 650 θέσεις στέγασης σε ιδιωτικά διαμερίσματα και 30 θέσεις στο Κέντρο Αιτούντων Άσυλο – «Φιλοξενείο», για τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης και προστασίας , διαμέσου ενός τοπικού δικτύου των οργανισμών της πόλης της Θεσσαλονίκης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ υλοποιεί το πρόγραμμα HELIOS που έχει ως σκοπό την προώθηση της ένταξης των επωφελούμενων της διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι διαμένουν σε προσωρινές δομές φιλοξενίας, μέσω των ακόλουθων δράσεων: εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, Στήριξη στέγασης, στήριξη της απασχόλησης, Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής.

Η ΜΑΘ μαζί με άλλους εταίρους δραστηριοποιείται στο εκπαιδευτικό μέρος του Έργου σε συνεργασία με την ΧΑΝΘ και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ βρίσκεται το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ένταξης ILC, ειδικός χώρος για την απασχόληση παιδιών των ωφελούμενων και προσφέρονται υπηρεσίες για τη στήριξη στέγασης και απασχόλησης. Σχετικά με τα μαθήματα ένταξης κάθε κύκλος μαθημάτων έχει διάρκεια 6 μηνών και περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, τον πολιτιστικό προσανατολισμό, τη διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας κι άλλες δεξιότητες.

Από τον Οκτώβριο του 2019, έχουν εξυπηρετηθεί 616 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες μέσα από μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ηπίων δεξιοτήτων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε επίπεδο ευρωπαϊκών συνεργιών με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο δίκτυο πόλεων Arrival Cities στο πλαίσιο του οποίου καταρτίστηκε σε συνεργασία με όμορους Δήμους και τοπικούς φορείς, ένα συμμετοχικό και ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Με τη συμμετοχή 10 ευρωπαϊκών κρατών εμπλουτίζει τις εμπειρίες του από τις δράσεις όλων των Ευρωπαϊκών Εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε θέματα καλών πρακτικών σχετικά με την ένταξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναφορικά με τη Μεταναστευτική πολιτική του Δήμου και ως επιχειρησιακός εταίρος, η ΜΑΘ (Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης / «ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ), μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Ένταξης υλοποιεί έργα τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, Ελλάδας καθώς και άλλων Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών χρηματοδοτικών μέσων. Τα έργα αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για ομάδες που λόγω των συνθηκών δεν μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες και κατά συνέπεια διατρέχουν  μεγαλύτερο κίνδυνο περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα χωρίς στέγη, άτομα με υψηλό κίνδυνο αστεγίας, κλπ.

Τα προγράμματα Προσιτής και Κοινωνικής Κατοικίας του τμήματος έχουν στόχο να παρέχουν τεχνική βοήθεια στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη Στρατηγικής για Κοινωνική και Προσιτή Κατοικία και την καταπολέμηση του αποκλεισμού στην κατοικία στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Έργα:

 1. URBACT III ROOF Network

Η ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ υποστηρίζει τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο ROOF (URBACT III ROOF Network) με στόχο την καταπολέμηση της αστεγίας και την προώθηση της στέγασης. Η ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ έχει τον συντονισμό της τοπικής ομάδας (ULG) για τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχέδιου Δράσης για την Κοινωνική και Οικονομική Στέγαση στη Θεσσαλονίκη. Το Σχέδιο στοχεύει στην προώθηση του δικαιώματος στη στέγαση και στη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγαση για ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων, καθώς και τη δημιουργία αποθέματος προσιτής κατοικίας.

 1. Φορέας Παροχής Κοινωνικής και προσιτής κατοικίας (Social Rental Agency Thessaloniki)

Η ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ  ξεκινάει άμεσα τη λειτουργία Φορέα Παροχής Κοινωνικής και Προσιτής κατοικίας. Στόχος του Φορέα, η υποστήριξη της Στρατηγικής Στέγασης της πόλης μέσα από τη δημιουργία κοινωνικού και προσιτού αποθέματος κατοικιών με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση της αστεγίας και του αποκλεισμού από την κατοικία στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα-στόχος είναι ευάλωτες ομάδες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τη στέγαση και στις οποίες σήμερα παρέχεται στήριξη και υπηρεσίες από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων (ωφελούμενοι του υπνωτηρίου αστέγων, ωφελούμενοι επιδότησης ενοικίου, ωφελούμενοι του εθνικού προγράμματος στέγασης και απασχόλησης).

Στο πρώτο έτος υλοποίησης του Έργου αναμένεται η παροχή 30 κατοικιών .

 

Η ΜΑΘ (Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης / «ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ), υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

 1. Embracin – Ενίσχυση της Ένταξης των Μεταναστών, με την Ανταπόκριση των Πολιτών στην Ευρώπη

Το έργο αποτελεί το σημείο εκκίνησης για συνεργασία με στόχο τη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου τοπικών αρχών που προτίθεται να οικοδομήσει, να βελτιώσει και να εκμεταλλευτεί την αξία από τη βάση προς την κορυφή και τις πρωτοβουλίες των πολιτών για την ένταξη των μεταναστών. Οι δράσεις αποσκοπούν στην πρόσβαση σε υπάρχοντα δίκτυα και πλατφόρμες για να μοιραστούν και να επεκταθούν σε αυτήν την εμπειρία, μοντέλο ολοκλήρωσης

Από τον Ιανουάριο του 2020 έχει βοηθήσει αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Πιο συγκεκριμένα, 90% εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, έχουν λάβει Ψυχοκοινωνική & Νομική Υποστήριξη και δραστηριοποιηθεί στον χώρο του εθελοντισμού σε ΜΚΟ που προσφέρει βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες.

 1. Τεχνική Βοήθεια προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης – Υποστήριξη της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη Προσφύγων & Μεταναστών

Υποστήριξη της εφαρμογής του ‘Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης’ μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις υποστήριξης των προσφύγων και μεταναστών.

Ενδεικτικά: Μελέτη σχετικά με την προσιτή/ κοινωνική κατοικία, Συμβουλευτική στην Απασχόληση, Προσέγγιση τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας, Υποστήριξη σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, «Υποστήριξη γυναικών και ζευγαριού σε μετά τη γέννηση μωρών υπηρεσίες», Εκπόνηση «Σχέδιου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων στη Θεσσαλονίκη», Υποστήριξη σε υπηρεσίες παροχής ψυχοκοινωνικής βοήθειας από διερμηνείς, εκπαίδευση στελεχών και διερμηνέων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, Δράσεις /ενημερωτικές συναντήσεις.

 

 1. Σχολείο Συν Γειτονιάς:Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για Νέους και Εφήβους Πρόσφυγες, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ/ΑΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ) σε συνεργασία με το SolidarityNow. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 Φεβρουάριου  2020 μέχρι Δεκέμβριο 2021.

 

 1. Tech-it: Υποστήριξη νέων προσφύγων για κοινωνική ένταξη μέσω απόκτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να εισέλθουν και στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει ένα ολιστικό πακέτο μαθημάτων και σεμιναρίων πληροφορικής καθώς και δεξιοτήτων που λείπουν από την αγορά εργασίας.

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ υποστηρίζει τον Δήμο Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του, στα ακόλουθα δίκτυα:

 • ROOF
 • Δίκτυο- EUROCITIES και
 • FEANTSA

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ συμμετέχει στο Δίκτυο Housing Europe. 

Ο Ξενώνας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο του Δήμου και στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, διοικητικό υπάλληλο, υπάλληλογενικών καθηκόντων και φύλακες).

ΣτονΞενώναφιλοξενούνταιγυναίκεςθύματαέμφυληςβίαςμαζίμεταπαιδιάτουςανεξαρτήτουδιαμονής,προέλευσης,εθνικότητας,θρησκείαςκαινομικής υπόστασής τους, καθώς επίσης και θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) με στόχο την παροχή ασφαλούς διαμονής, ενδυνάμωσης και επανένταξης τους στην κοινωνία.

Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες που φιλοξενεί και στα παιδιάτρους

•  στέγη,

•  σίτιση,

•  24ωρηφύλαξη

•  ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

•  νομική και εργασιακή συμβουλευτική, με παραπομπή στα ΣυμβουλευτικάΚέντραΓυναικώντηςΓενικήςΓραμματείαςΙσότηταςτωνΦύλων(ΓΓΙΦ)ήάλλων φορέων.

•  πρόσβαση σε φορείς προώθησης στην απασχόληση, εκπαίδευση–κατάρτιση, υγεία και πρόνοια.

Η λειτουργία του Ξενώνα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ” του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” (κωδ. ΟΠΣ 5000675), και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το «Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο, σε χώρο που παραχώρησε το σωματείο «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» ήδη από το 2012.

Στους ωφελούμενους παρέχεται:

 • Ασφαλές κατάλυμα για καθημερινή φιλοξενία,
 • Βραδινό και πρωινό γεύμα,
 • είδη ένδυσης και υπόδησης,
 • βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή,
 • διασύνδεση με επιπλέον υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης
 • φιλοξενίασεπεριόδουςψύχουςήκαύσωνα.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για παροχή φιλοξενίας σε αστέγους κατά τις έκτακτεςκαιρικέςσυνθήκες ψύχους ή καύσωνα.

Η λειτουργία του Υπνωτηρίου εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5001616, και προϋπολογισμό 3.421.912,00 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των ατόμων που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης.

Είναι στελεχωμένο με κοινωνικούς επιστήμονες οι οποίοι παρέχουν στους ωφελούμενους:

 • Κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • εργασιακή συμβουλευτική καιδιασύνδεση
 • παροχή ροφήματος
 • δυνατότητα χρήσης λουτρού και πλυντηρίου
 • πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φαρμακευτική κάλυψη με παραπομπή των ωφελούμενων σε νοσοκομεία ή άλλες μονάδες υγείας.

Η λειτουργία του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5001616 και προϋπολογισμό 3.421.912,00 Ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη PRAKSIS και την ΑΡΣΙΣ, στοχεύει στην άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, µέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Τελικός στόχος είναι η πλήρης αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, µέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας ή άλλης εξασφάλισης επαρκούς εισοδήματος (π.χ.σύνταξη).

Το πρόγραμμα  χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Η δομή στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση και στην αλληλέγγυα δράση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της εταιρικήςκοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων κατοίκων και παρέχει εντελώς δωρεάν σε σταθερή και τακτική βάση για την κάλυψη βασικώναναγκώνδιαβίωσης:

•   Συσσίτια στις έξι Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης,

•   Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης,

•   Είδη ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένα προϊόντα,

•   Είδη ένδυσης και υπόδησης,

•   Είδη οικιακού εξοπλισμού,

•   Είδη ψυχαγωγίας (παιχνίδια, βιβλία και είδη ψυχαγωγίας cd – dvd).

Τα προϊόντα της δομής προέρχονται από την προμήθεια προϊόντων από πόρους του Δήμου, αλλά κυρίως από χορηγίες και δωρεές από επιχειρήσεις, συλλόγους, οργανωμένους φορείς, σχολεία και από συνεισφορές ατόμων που επιθυμούν να συμβάλλουν προσφέροντας εμπράκτως τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους, καθώς και μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Παράλληλα ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλύπτει την προμήθεια προϊόντων από ίδιους πόρους, σύμφωναμε τις κείμενες διατάξεις.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με στόχο την ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τους οικονομικά αδύνατους πολίτες, υλοποιήθηκε με συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα η «Ανέγερση και ο εξοπλισμός κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στην Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας». Το κτίριο είναι πλήρως εξοπλισμένο ιατροτεχνολογικά και διαθέτει τις βασικές ιατρικές ειδικότητες καθώς και παραιατρικό προσωπικό. Αντίστοιχη δομήλειτουργεί επί της οδού Μοναστηρίου στον χώρο που στεγάζεται η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

•          Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

•          Υπέρηχος θυρεοειδούς, τραχήλου, άνω κάτω κοιλίας, νεφρών-ουροδόχου κύστεως, έγχρωμο triplex αγγείων, μέτρηση οστικής πυκνότητας.

•          Παθολογική εκτίμηση, έλεγχος – αγωγή οστεοπόρωσης, μέτρηση-ρύθμιση αρτηριακής υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη και δυσλιπιδαιμίας.

•          Καρδιολογική εκτίμηση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, έγχρωμο-triplex υπερηχογράφημα καρδιάς, τοποθέτηση Holter ρυθμού και πίεσης.

•          Γυναικολογική εξέταση, παρακολούθηση κύησης, Τεστ Παπ, ενδοκολπικός υπέρηχος.

•          Έλεγχος οπτικής οξύτητας σε ενήλικες και παιδιά, συνταγογράφηση γυαλιών.

•          Παιδιατρική εξέταση, εμβολιασμοί, πιστοποιητικά υγείας.

•          Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση, καθαρισμός αυτιών, ωτοσκόπηση, έλεγχος ακοής ενηλίκων (ακουομέτρηση), ενδοσκοπήσεις ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτο και άκαμπτο ενδοσκόπιο, διερεύνηση, αντιμετώπιση εμβοών, ιλίγγου, διερεύνηση παθήσεων τραχήλου.

•         Σφραγίσματα, απονευρώσεις, εξαγωγές, καθαρισμός δοντιών.

•          Σπιρομετρήσεις πνευμόνων, πνευμονολογική εξέταση.

•          Βασικές μικροβιολογικές εξετάσεις.

•          Φυσικοθεραπεία (διαθερμίες, ρεύμα, χειρομάλαξη).

•          Διατροφικές συμβουλές, ανθρωπομετρικές μετρήσεις, λιπομέτρηση, μέτρηση βασικού μεταβολισμού, σχεδιασμός διαιτολογίου τόσο για Φυσιολογικές καταστάσεις όσο και για παθολογικές (σακχαρώδης διαβήτης, υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση, κοιλιοκάκη, νεφρική ανεπάρκεια, υπερουριχαιμία κ.ά.).

•          Μαθήματα ανώδυνου τοκετού, φροντίδα εγκύου, συμβουλευτική σε νέες μητέρες για τον μητρικό θηλασμό και την φροντίδα του νεογνού στο σπίτι. Συμβουλευτική εφήβων σε θέματα: υγιεινής, αντισύλληψης, Σ.Μ.Ν. (Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα).

•          Νοσηλευτική φροντίδα-ενέσεις. Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

•          Συμβουλευτική σε νέες μητέρες για την ανατροφή και φροντίδα του παιδιού, προγράμματα Αγωγής Υγείας σε σχολεία.

Τα Δημοτικά Ιατρεία υλοποιήθηκαν με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο που υλοποιήθηκε με συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας, λειτουργεί με την ευθύνη του Δήμου Θεσσαλονίκης και καλύπτει τις ανάγκες φαρμακευτικής περίθαλψης οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου παρέχοντάς τους δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παραφαρμακευτικά προϊόντα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία για εργασιακούς, εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς, προγραμματισμένους ιατρικούς, συνδικαλιστικούς λόγους. Η μεταφορά γίνεται με -3- ειδικά διαμορφωμένα οχήματα σε -2- βάρδιες 6:00-14:00 και 14:00-22:00. Οι μεταφερόμενοι καταβάλλουν συμβολικό αντίτιμο κομίστρου για τις μετακινήσεις για εκπαιδευτικούς, εργασιακούς κ.α. λόγους. Τα τακτικά μέλη του Δικτύου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή. Ο προγραμματισμός των μετακινήσεων γίνεται τηλεφωνικά τουλάχιστον 24 ώρες πριν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η δομή του Κοινωνικού Πλυντηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην περιοχή Βαρδαρίου, υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την εταιρεία ΕΛΑΪΣ-UnileverHellas A.E., που έχει προσφέρει τον εξοπλισμό, τα προϊόντα πλύσης καθώς και τη συντήρηση των συσκευών, και αποτελεί μια κοινωνική πρωτοβουλία που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην καθαριότητα σε συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

Στο Κοινωνικό Πλυντήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί τρία πλυντήρια και ισάριθμα στεγνωτήρια επαγγελματικής χρήσης ως δωρεά της εταιρείας, θα εξυπηρετούνται πολίτες που ανήκουν σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, οικογένειες με παιδιά καθώς και φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι επικεφαλής της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1064/5-6-2015 (τεύχος Β’), του  Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και, ως εκ τούτου, συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα την μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το ΤΕΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους με επισιτιστική ή/και βασική υλική συνδρομή, ή/και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται και υπηρεσίες που παρέχονται  στην περιοχή παρέμβασης. Η παρακολούθηση της λειτουργίας τους γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και την καθιέρωση συστήματος δεικτών. Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

Στοχεύουν στην:

1. Παροχή ενός φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού και την

2. Υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείςκαι Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Η πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με Παράρτημα ΚΕΜ» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5002722), με προϋπολογισμό 1.775.248,00 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020).

Καλές πρακτικές Δήμου

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο δήμος. Μπορείτε να δείτε περισσότερες στη σχετική ενότητα εδώ.

Εργαστήριο δημιουργίας μασκών για την προστασία από την COVID19 (REACT)│ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βραβείο ''Le Monde – Smart Cities 2018''│ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δράση ευαισθητοποίησης για την αναπηρία (REACT)│ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ