Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

Λίγα λόγια για τον Δήμο

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί από 2017 και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη για να ενημερωθεί για όλα τα επιδόματα που δικαιούται και όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο Δήμου. Στελεχώνεται από Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό και υπάγεται στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες όπως: υποδοχή -ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών, διασύνδεση με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών, υποστήριξη στην υποβολή αιτήσεων για το ΚΕΑ και προγράμματα κοινωνικής προστασίας και εκπαίδευσης ανέργων, διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης για κοινωνικά ζητήματα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν και απευθύνονται σε όσους κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Πρόληψης αποτελεί μία δομή πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και στις οικογένειές τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους δημότες και κάτοικους είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν:

  • Ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν θέματα ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής προσαρμογής
  • Συμβουλευτική γονέων, με στόχο την εκπαίδευση και την πρόληψη για κοινά θέματα που αφορούν τα παιδιά και την οικογένεια
  • Λογοθεραπευτική εκτίμηση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές λόγου και ομιλίας, Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες παροχής κοινωνικής φροντίδας

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από παιδοψυχολόγο σύμβουλο γονέων, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και λογοθεραπευτή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου παρέχει σε μηνιαία βάση δωρεάν βασικά είδη τροφίμων σε οικονομικά αδύναμες και ευαύλωτες κοινωνικές ομάδες για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Εξυπηρετεί 300 ωφελούμενους.

Το Συσσίτιο του Δήμου προσφέρει καθημερινά φαγητό σε άπορους κατοίκους της πόλης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου κάθε μήνα προσφέρει τρόφιμα σε αδύναμους οικονομικά πολίτες, σε μια προσπάθεια για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων νοικοκυριών. Λειτουργεί υπό την επίβλεψη Κοινωνικού Λειτουργού.

Το Κοινωνικό Ένδυμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου διαχειρίζεται την προσφορά Δημοτών σε ρούχα σε συνεργασία με την FABRIC REPUBLIC για τον καθαρισμό και την συσκευασία αυτών, τα οποία προσφέρει στους πιο αδύναμους οικονομικά πολίτες. Λειτουργεί με την προσφορά εθελοντών υπό την επίβλεψη Κοινωνικού Λειτουργού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου διαχειρίζεται την προσφορά σε φάρμακα Δημοτών, Φαρμακείων και του δικτύου της GIVMED προς τους πιο αδύναμους οικονομικά πολίτες. Λειτουργεί με την προσφορά εθελοντών Φαρμακοποιών και πολιτών υπό την επίβλεψη Κοινωνικού Λειτουργού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ