Δήμος Ηρακλείου

Λίγα λόγια για τον Δήμο

Το Ηράκλειο κατέχει στρατηγική γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, συνδέοντας τρεις ηπείρους και πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

Σημαντικές Πρωτοβουλίες Δήμου

Δείτε παρακάτω Δομές και Προγράμματα του Δήμου Ηρακλείου.

Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο περιλαμβάνει Παράρτημα ΚΕΜ και Ρομά και υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης, είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Το Κέντρο Κοινότητας και των Παραρτημάτων ΡΟΜΑ & Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός πλέγματος υπηρεσιών, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΜ έχει τους ακόλουθους στόχους:

Α. Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση

Β. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς.

Το ΚΕΜ απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:

 • Νόμιμα διαμένοντες Πολίτες Τρίτων Χωρών
 • Νόμιμα διαμένοντες Ανιθαγενείς
 • Τοπική κοινωνία: η κοινωνία του Δήμου Ηρακλείου στην οποία διαβιούν μόνιμα ή προσωρινά οι ως άνω αναφερόμενοι ωφελούμενοι
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στον Δήμο Ηρακλείου συγκροτήθηκε και λειτουργεί µε αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Το ΣΕΜΠ, από το 2012 έως και σήμερα έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών, υλοποιώντας δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ένταξης μεταναστών, συνεργασία με τοπικούς φορείς & Υπηρεσίες & με Συλλόγους μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Η 5η θητεία του ΣΕΜΠ λήγει τον Νοέμβριο του 2021. Αποτελείται από 6 Τακτικά Μέλη – Δημοτικούς Συμβούλους (με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη), 5 τακτικά Μέλη – Εκπρόσωποι Μεταναστευτικών Συλλόγων (Ένωση Αλβανών Ηρακλείου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωσόφωνων Ηρακλείου, Σύλλογος Ρώσων Συμπατριωτών «Γιεντίνσβο», Αιγυπτιακός Σύλλογος Κρήτης, Παγκρήτιος Σύλλογος Κούρδων Κρήτης).

Στο ΣΕΜΠ συμμετέχουν, ως συνεργάτες, Εκπρόσωποι Επαγγελματικών Συλλόγων (Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου), η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Σύλλογοι εθελοντικού χαρακτήρα (Σωματείο «Όαση του Παιδιού», Θάλασσα Αλληλεγγύης), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Ηρακλείου, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, το Κοινωνικό Συσσίτιο Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Νομού Ηρακλείου και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας.

Το ΣΕΜΠ υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Καινοτόμων Δράσεων-Δημόσιας Υγείας-Ισότητας των Φύλων και συνεργάζεται άμεσα με το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής & Δράσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας/Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης).

Στο πλαίσιο του ΣΕΜΠ τέθηκε σε διαβούλευση και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων & Μεταναστών του Δήμου Ηρακλείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ» είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος HELIOS στην Περιφέρεια Κρήτης. Μέσω του προγράμματος HELIOS, ο Δ.Ο.Μ. στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των επωφελούμενων της διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι διαμένουν σε προσωρινές δομές φιλοξενίας, μέσω των παρακάτω ενεργειών:

 • Μαθήματα ένταξης
 • Στήριξη στέγασης: Στήριξη επωφελούμενων για ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα με ενοικίαση στ’ όνομά τους, παρέχοντάς τους εισφορές για τις δαπάνες ενοικίασης και μετακόμισης και δικτύωση με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.
 • Στήριξη της απασχόλησης: Πρόβλεψη για ευκαιρίες ατομικής απασχόλησης και ενίσχυση της εργασιακής ετοιμότητας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πρόσβασης σε πιστοποιήσεις σχετικές με την εργασία και της δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης: Τακτική αξιολόγηση της προόδου ένταξης των επωφελούμενων, ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σε θέση να διαπραγματευτούν επιτυχώς με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος HELIOS και ότι θα μπορέσουν να ζήσουν αυτόνομοι στην Ελλάδα.
 • Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής: Διοργάνωση workshops, δραστηριοτήτων και events και διεξαγωγή μίας πανελλήνιας καμπάνιας ενημέρωσης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των φιλοξενούμενων και της κοινωνίας υποδοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κεντρικός στόχος του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης και ειδικότερα η βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με σκοπό την προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Παρέχει σε σταθερή και τακτική βάση, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε ωφελούμενα άτομα, που τα έχουν ανάγκη.

Μέσω της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου, επιδιώκεται:

 • Η εξυπηρέτηση όσο το δυνατό περισσότερων πολιτών του Δήμου Ηρακλείου, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην αγορά των απαραίτητων φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων
 • Η παροχή ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, υποστήριξης και καθοδήγησης των ωφελούμενων, που εξυπηρετούνται από αυτό
 • Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας
 • Η διασύνδεση των ωφελούμενων με δομές και φορείς, που έχουν σαν στόχο την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

Οι ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο Ηρακλείου και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ κλπ) ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Δημοτικό Πολυδύναμο Ιατρικό και Κοινωνικό Κέντρο παρέχει πολυποίκιλες υπηρεσίες, σε όλους ανεξαρτήτως τους κατοίκους του Ηρακλείου.

Επιδιώκει:

 • Την αναβάθμιση, βελτίωση και συντονισμό των (δημόσιων και δημοτικών) παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού με επίκεντρο τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που διαμένουν στα ευρύτερα όρια του Δήμου Ηρακλείου
 • Την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών της ευρύτερης αυτής περιοχής και την ιεράρχηση των υγειονομικών προτεραιοτήτων τους και η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας
 • Την προαγωγή και αγωγή της υγείας του πληθυσμού και η ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης του Δήμου Ηρακλείου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων, μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των 18 ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια και των 12 ετών, εφόσον πρόκειται για αγόρια. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παραταθεί η διαμονή τους. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών έχει δυναμικότητα φιλοξενίας είκοσι γυναικών και των παιδιών τους και λειτουργεί επί εικοσιτετράωρης βάσης, δίνοντας τη δυνατότητα στη γυναίκα να προστατευθεί, όσο χρειαστεί, μαζί με τα παιδιά της σε περίοδο κρίσης βίας μέσα στην οικογένεια.

Οι υπηρεσίες είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε μορφή προκατάληψης ή διάκρισης βάσει εθνικότητας, φύλου, ηλικίας, φυλής ή θρησκείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Δήμος Ηρακλείου, ως Δικαιούχος Φορέας και Συντονιστής, υλοποιεί το Σχέδιο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους».

Οι Φορείς Υλοποίησης του σχεδίου είναι ο Δήμος Ηρακλείου (Τελικός Δικαιούχος) και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου – ΔΗΚΕΗ (Διαχειριστής Φορέας)

Σκοπός του έργου είναι η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης (δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών ενεργειών υπέρ των αστέγων και των προσώπων, τα οποία έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία), η μετάβαση σε επαρκείς αυτόνομες μορφές διαβίωσης, η Ψυχοκοινωνική υποστήριξη – Συμβουλευτική – Ενημέρωση – Πληροφόρηση και η διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες.

Το σχέδιο υποστηρίζει 60 αστέγους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

– Τμήμα Προσχολικής Αγωγής: Φιλοξενία παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου από ηλικίες 8 μηνών έως 4 ετών. Λειτουργία συνολικά είκοσι ένα (21) Βρεφονηπιακών, Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών.

– Τμήμα Αθλητισμού:

 • Υποστήριξη του Μαζικού αθλητισμού.
 • Υποστήριξη του Σωματειακού αθλητισμού.
 • Υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων.
 • Υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού Επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.
 • Καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων (πνευματικών παιχνιδιών).
 • Δημιουργία και η λειτουργία αθλητικών κέντρων γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των δημοτών, ιδιαίτερα των νέων.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης και άσκησης που έχουν σχέση με στη φύση (ορειβατικός, περιπατητικός τουρισμός, χιονοδρομία).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ΚΕΣΑΝ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και λειτουργεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), με σκοπό την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στην τοπική κοινότητα. Απώτερος στόχος είναι η ενεργοποίηση όλων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Προσφέρει:
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση νέων, γονέων, εκπαιδευτικών, Φορέων (κοινωνικών επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας, ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών), Εθελοντικών Ομάδων – Συλλόγων και μεμονωμένων πολιτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Δήμος Ηρακλείου, μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς λειτουργεί το Κοινωνικό Φροντιστήριο με δωρεάν παροχή εκπαίδευσης σε μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 λειτούργησαν πέντε τμήματα στη χωροταξική γεωγραφική περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, λειτούργησε τμήμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ως ξένης για παιδιά προσφύγων με παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε μαθητές Γυμνάσιου & Λυκείου, που οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες/κυρίως από παιδιά του Προγράμματος ESTIA της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής «ΠΛΟΗΓΟΣ».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Συσσίτιο με δικαιούχο φορέα τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού και συμπράττοντα φορέα τον Δήμο Ηρακλείου.

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο: παροχή δωρεάν βασικών αγαθών σε τουλάχιστον 100 οικογένειες κάθε μήνα
 • Κοινωνικό Συσσίτιο: παροχή συσσιτίου σε άτομα /οικογένειες του πληθυσμού που ζουν κάτω από τα όρια ή στα όρια της φτώχειας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε ως Εταίρος – Πόλη πιλότος (pilot city), στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AMARE-EU, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή εργαλείου για την καταγραφή των αναγκών της πόλης σε θέματα, όπως η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης, η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η πολυπολιτισμικότητα, η μείωση του κινδύνου και ο μετριασμός των δυσμενών συνεπειών των καταστροφών στις τοπικές κοινότητες ενισχύοντας την ενσωμάτωση άλλων εθνικοτήτων πληθυσμού (non-native citizens) σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατά το έτος 2018 υλοποιήθηκε για έναν χρόνο, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα των Αντιδημαρχιών Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής (σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου). Στόχος του «FIT for ALL» ήταν η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων μέσα από την κοινωνική και διαπολιτισμική αλληλεπίδραση που προσφέρουν οι κοινές αθλητικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ίση μεταχείριση & παροχή ευκαιριών για όλους και η αντιμετώπιση θεμάτων ρατσισμού & ξενοφοβίας, μέσα από κοινές δράσεις ψυχαγωγίας και βελτίωσης των αθλητικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πρόσφυγες – φιλοξενούμενοι του προγράμματος ESTIA της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά-αθλητικά προγράμματα πρόσφερε την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν, να διατηρήσουν ή/και να βελτιώσουν την υγεία τους, να αποκτήσουν αθλητικές δεξιότητες, να γνωρίσουν την τοπική πολιτιστική ταυτότητα και να δικτυωθούν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το σχέδιο «Αν-Οίκω» υλοποίησε ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Το έργο είχε τους ακόλουθους στόχους:

 • Κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των αστέγων (στέγαση, σίτιση, οικοσκευές, δαπάνες κοινής ωφελείας)
 • Εργασιακή επανένταξη για μέρος των ωφελουμένων του σχεδίου (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές)
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη εκ νέου των κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων

Από το Σχέδιο υποστηρίχθηκαν συνολικά από το 2015 έως και τη λήξη του το 2019, 36 ωφελούμενα άτομα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλές πρακτικές Δήμου

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο δήμος. Μπορείτε να δείτε περισσότερες στη σχετική ενότητα εδώ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ DECIDIM | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Συμπεριληπτική ανταπόκριση στην πανδημία │ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τα Νέα του Δήμου

Δείτε παρακάτω τα τελευταία νέα του δήμου

To Φεστιβάλ Refugee Week Greece 2024 ξεκινά με τη διήμερη εκδήλωση «2ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ: Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου» στο Ηράκλειο Κρήτης
Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ στο Ηράκλειο Κρήτης: «Γεύσεις & Μελωδίες του Κόσμου»
Οι πρόσφυγες μίλησαν σε πρόσφυγες στο Ηράκλειο Κρήτης