Σεμινάρια για τις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση από το ΚΕΜ│ΑΘΗΝΑ