Εργαστήριο δημιουργίας μασκών για την προστασία από την COVID19 (REACT)│ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ